ผลงานออกแบบเสถียรภาพลาดดินตามไหล่เขาและกำแพงกันดิน

 ผลงานออกแบบเสถียรภาพลาดดินตามไหล่เขาและกำแพงกันดิน

ทางหลวงหมายเลข 317 (จันทบุรี-สระแแก้ว)