ทดสอบ Plate bearing test อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 4-5 ม.ค. ศูนย์เชี่ยวชาญฯ นำโดยทีมวิศวกรลงพื้นที่ทำการทดสอบ Plate bearing test  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีทีมวิศวกรจากประเทศจีน ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทดสอบนี้ด้วย ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เพื่อจะนำผลการทดสอบไปประกอบการออกแบบในการสร้างอาคารต่อไป