ผลงานประดิษฐ์ “ชุดทดสอบความต้านทานการบื่นไถลและความลึกร่องล้อ” ISI-SUT ได้รับรางวัล

วันที่ 2 ก.พ. ผลงาน “ชุดทดสอบความต้านทานการบื่นไถลและความลึกร่องล้อ” ซึ่งเป็นชุดทดสอบที่สามารถวัดความต้านทานการลื่นไถลและความลึกร่องล้อของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตได้ในเครื่องเดียว (ไม่เคยปรากฎที่ใดมาก่อน) ของ ISI-SUT ได้รับ”รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2561 (Thailand Inventor’s Day 2018)

ซึ่ง ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นผู้เข้ารับรางวัล กับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค