วันที่ 26 ก.พ. ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และทีมวิศวกรจาก ISI-SUT

กับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ณ อาคารอิตาเลี่ยนไทย กรุงเทพฯ