อีกหนึ่งผลงานบริการวิชาการ ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยางยั่งยืน (ISI-SUT) สำหรับโครงการออกแบบอาคารเก็บสินค้า บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด และศูนย์เชี่ยวชาญฯ ขอขอบคุณ บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในคุณภาพของงาน ดังสโลแกน “Always Professional”

ISI-SUT ยินดีให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมโยธา ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 044-224853 , 099-0398585 หรือ Line id : “isisut”